Η παχυσαρκία στην Ελλάδα

η παχυσαρκία στην Ελλάδα

Η Παχυσαρκία στην Ελλάδα

Από την αρχή του 21ου αιώνα η παχυσαρκία έχει αρχίσει να αυξάνεται παγκοσμίως. Πρόσφατες έρευνες έχουν παρουσιάσει πως 300 εκατομμύρια άνθρωποι είναι παχύσαρκοι και πως ο αριθμός αυτός αναμένεται να διπλασιαστεί μέχρι το 2025.

Ειδικότερα στην Ελλάδα, η παχυσαρκία στις γυναίκες αυξάνεται καθότι η χώρα μας κατέχει τα πρωτεία σε παχύσαρκες και υπέρβαρες γυναίκες ηλικίας 18 ετών και άνω,  με ένα ποσοστό 41% να είναι υπέρβαρες και ένα ποσοστό 30% να είναι παχύσαρκες (Εικόνα 1.) Ειδικότερα στην Αθήνα πρόσφατες έρευνες παρουσίασαν αυξημένα ποσοστά παχυσαρκίας σε ενήλικους άνδρες 20-87 ετών (53% υπέρβαροι και 20% παχύσαρκοι) και σε ενήλικες γυναίκες της ιδίας ηλικίας (31% υπέρβαρες και 15% παχύσαρκες). Τέλος, όσον αφορά την παιδική παχυσαρκία, δυστυχώς πρόσφατες έρευνες του 2005 παρουσίασαν την Κρήτη να κατέχει τα πρωτεία στα υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά ηλικίας 13-17 ετών (Εικόνα 2).

Τι ορίζεται λοιπόν ως μη φυσιολογικό βάρος;
Για να μπορέσουμε να μάθουμε εάν το βάρος μας είναι φυσιολογικό για το ύψος μας, ο Διεθνής Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί  τις κατηγορίες του Δείκτη Μάζας Σώματος. Μπορούμε να μάθουμε τον Δείκτη Μάζας Σώματος που έχουμε εκτελώντας την παρακάτω εξίσωση: 

το βάρος μας σε κιλά / (το ύψος μας σε μέτρα)x2 

π.χ. 60/(1.65)x2 = 60/2.72 = 22

Σύμφωνα με τον αριθμό που θα βρούμε κατατασσόμαστε:

Ελλειποβαρής:  <18.5
Φυσιολογικό Βάρος: 18.5-24.9
Υπέρβαρος: 25-29.9
Παχύσαρκος: >30

Από όλα τα παραπάνω κατανοούμε την σημαντικότητα της ισορροπημένης διατροφής και της φυσικής δραστηριότητας στην πρόληψη κατά της παχυσαρκίας. Η μεσογειακή διατροφή, βασιζόμενη στην κατανάλωση φρούτων, λαχανικών, οσπρίων, πολύσπορων προϊόντων, λευκού κρέατος και ψαριού, ελαιόλαδου, στην μέτρια κατανάλωση αλκοόλ και στην μειωμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος με παράλληλη αύξηση της φυσικής μας δραστηριότητας μπορεί να μας βοηθήσει στην πρόληψη και στην καταπολέμηση της παχυσαρκίας και των παθολογικών και ψυχολογικών νοσημάτων που επιφέρει.

Εικόνα 1. Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων γυναικών-ανδρών στην Ευρώπη το 2002.
Πηγή: http://www.iotf.org/media/euobesity.pdf

η παχυσαρκία στην Ελλάδα

Εικόνα 2. Εικόνα 1. Ποσοστά υπέρβαρων και παχύσαρκων παιδιών ηλικίας 13-17 ετών στην Ευρώπη το 2005.
Πηγή: http://www.iotf.org/media/euobesity3.pdf

η παχυσαρκία στην Ελλάδα

 

 

Επιστημονική Βιβλιογραφία

Κουφάκη, Μ. (2005). Εικόνα σώματος, αυτοσεβασμός και περιοριστική κατανάλωση φαγητού σε ένα ελληνικό γυναικείο πληθυσμό που ακολουθεί ένα διαιτητικό πρόγραμμα. Πανεπιστήμιο του Μπρίστολ, παρουσίαση στο 8ο Πανελλήνιο Συνέδριο Διατροφής-Διαιτολογίας (Δεκέμβριος 2005).

Manios, Υ et al. (2005). Implication of socio-economic status on the prevalence of overweight and obesity in Greek adults: the ATTICA study. 
Health Policy,74, (2), 224-232.

European Association for the Study of Obesity. Platform on Diet, Physical Activity and Health. International Obesity Task Force. EU Platform Briefing Paper, May 15, 2005, Brussels http://www.iotf.org/media/euobesity3.pdf

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*