Προσφορά Διατροφής Εντατικό Πλάνο

Προσφορά Διατροφής Εντατικό Πλάνο

Εντατικό πλάνο-100€ το μήνα

Η προσφορά περιλαμβάνει:
4 Συνεδρίες διατροφής το μήνα
4 Λιπομετρήσεις
1 Μέτρηση βασικού μεταβολισμού
Χρήση δεξιοτήτων συμβουλευτικής, γνωσιακής ψυχολογίας και ενσυνείδητης διατροφής με σκοπό την επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου

Ειδικότερα:
1. Στην αρχική διατροφική συνεδρία γίνονται οι μετρήσεις και σχεδιάζεται το πρώτο διατροφικό 10 ήμερο πρόγραμμα.
2. Η επόμενη συνεδρία καθορίζεται στις 10 ημέρες όπου γίνεται αναθεώρηση/δημιουργία του διατροφικού προγράμματος, παρακολούθηση του βάρους και συζήτηση με σκοπό την μόνιμη αλλαγή των διατροφικών συνηθειών και την επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου.