Προσφορά Διατροφής Βασικό Πλάνο

Προσφορά Διατροφής Βασικό Πλάνο

Βασικό πλάνο – 45€ το μήνα

Η προσφορά περιλαμβάνει:

1 Συνεδρία διατροφής το μήνα
1 Λιπομέτρηση
1 Συνεδρία ζυγίσματος-ανθρωπομετρικής μέτρησης το μήνα
Χρήση δεξιοτήτων συμβουλευτικής & γνωσιακής ψυχολογίας με σκοπό την επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου

Ειδικότερα:

1. Στην αρχική διατροφική συνεδρία γίνεται η λιπομέτρηση, η ανθρωπομετρική μέτρηση και σχεδιάζεται το πρώτο διατροφικό 30 ήμερο πρόγραμμα.
2. Η επόμενη συνεδρία καθορίζεται στις 14 ημέρες όπου γίνεται το ζύγισμα και η ανθρωπομετρική μέτρηση για να υπάρξει σωστή παρακολούθηση του βάρους και επίτευξη του προσωπικού σας διατροφικού στόχου.