Προσφορά Διατροφής Αντιμετώπισης Υπερφαγίας Βασικό Πλάνο

Προσφορά Διατροφής Αντιμετώπισης Υπερφαγίας Βασικό Πλάνο

Βασικό πλάνο – 50€ το μήνα

Η προσφορά περιλαμβάνει:

2 Συνεδρίες διατροφής το μήνα
2 Λιπομετρήσεις
Χρήση δεξιοτήτων συμβουλευτικής & γνωσιακής ψυχολογίας καθώς και εστίαση στις αρχές της ενσυνείδητης διατροφής με σκοπό την επίτευξη του προσωπικού σας στόχου και την θεραπεία των επεισοδίων υπερφαγίας και του τακτικού τσιμπολογήματος.

Ειδικότερα:

1. Στην αρχική διατροφική συνεδρία γίνεται λιπομέτρηση και σχεδιάζεται το πρώτο διατροφικό δεκατετραήμερο πρόγραμμα βασιζόμενο στις παραπάνω αρχές.
2. Η επόμενη συνεδρία καθορίζεται στις 14 ημέρες όπου αναλύουμε την πορεία της διατροφής μας και θέτουμε τους νέους διατροφικούς/συμπεριφοριστικούς μας στόχους.